Kevinurinn
KevinurinnKevinurinn

  Startseite
    carmina
    libri
    de rebus gestis Coemgeni
    Dagbog på dansk
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
   Links
   Alternativen zum färöischen Ringtanz
   Harpa
   Einfach charmant
   Schweizertysk for nordmænd
   Für Schwestern
   Für Goten und dergleichen
   Für Weiterbildungswillige
   Für Fans des Nordenshttps://myblog.de/kevinurinn

Gratis bloggen bei
myblog.de

David om Jonathan

Som melk er kongedøtrenes profiler
og slik som hvete dufter deres hår.
Som gode marker er de når de hviler,
og som løvinner er de når de går.

Ja, deres gang er prektig som løvinners,
men Jonathan, du falt på meg som regn!
Din kjærlighet var søtere enn kvinners,
og David spirte som en vårlig egn.

Jeg vokste og blev herlig i vår lek,
av kjærlighet til dig, til kongesønnen,
jeg var en vidje, og jeg blev en ek,
blev selv til konge, å men du var brønnen

som gav mig kraft og mot i mine lemmer,
og for å røre ved og se på dig
kom David ofte frem fra sine gjemmer,
fra huler, fjell og øde ørkenvei!

Du var som vannet i en bekk fra fjellet,
ditt blikk og håndtrykk har jeg badet i,
Og om vår elskov skal min sang fortelle,
når all andre sanger er forbi!

Jens Bjørneboe
30.12.07 00:00
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung