Kevinurinn
KevinurinnKevinurinn

  Startseite
    carmina
    libri
    de rebus gestis Coemgeni
    Dagbog på dansk
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
   Links
   Alternativen zum färöischen Ringtanz
   Harpa
   Einfach charmant
   Schweizertysk for nordmænd
   Für Schwestern
   Für Goten und dergleichen
   Für Weiterbildungswillige
   Für Fans des Nordenshttps://myblog.de/kevinurinn

Gratis bloggen bei
myblog.de

Fredag, den 18. november 2005

Det har vaeret for laenge siden, at har skrevet sidst i min lille dagbog. Jeg har det haft ret travlt, det nye semester er jo begyndt, og nu har jeg mange forlaesninger og kurser. Jeg er lige paa universitetet og jeg ved ikke hvordan man skriver skandinaviske tegn paa en apple, altsaa skal I desvaerre vaenne jer til en lidt anderledes skrivemaade. Forhaabentlig finder jeg tid til at rette det. Det er forfaerdelig irriterende!

Jeg har det ikke bare travlt om hverdagen med universitetet, men ogsaa om weekenden. I fredags bes?gte jeg for f?rste gang Holger. Han bor i en lille landsby ved Walensee, en af de smukkeste s?er i Schweiz. Den er smal og ligger mellem h?je bjerge ligesom en norsk fjord. Holgers lejlighed ligger lige ved s?en, hvis den var i Z?rich, ville den koste mere end en million francs. Min morfar er opvokset i denne lille landsby og mine foraeldre giftede sig der. Det er naesten min hjemmeby.

Saa lavede vi Sp?tzle, denne gang paa den schw?biske maade, fordi Holger kommer jo fra Sydtyskland, men ikke fra Schwaben men fra Baden. Det er en kaempestor forskel, ligesom mellem Sjaelland og Fyn, eller mellem Basel og Z?rich. Sp?tzle er jo faktisk en international ret, som man spiser i Schweiz, Tyskland og ?strig, men man laver dem paa forskellige maader. De schweiziske er mindre og kortere, ligesom store draaber, mens de schw?biske er meget lange, ligesom nudler, men tykkere. Til Sp?tzlerne spiste vi vildsvin, som jeg synes meget laekkert og selvf?lgelig maa der ikke mangle noget sundt, nemlig broccoli. Desserten var saerlig sund og kommer ogsaa fra Sydtyskland, hehe!

I l?rdags var der Scandisco. Det fejrer nordisterne i Z?rich hvert aar om novemberen. Det er en almindelig disko med skandinavisk musik. Jeg var ikke saerlig interesseret i musikken, men der var jo Holger, som er ogsaa lidt skandinavisk. Vi hyggede os paa sofaen og drak ?l og morede os. Paa hjemvejen brugte jeg for f?rste gang en natbus i Z?rich. Jeg maa indr?mme, at natbusserne i K?benhavn er meget bedre. Her skal man betale 5fr. selvom man har en abonnement og man kan ikke k?be billetter i bussen, men kun ved automaten, som er lidt svaert uden m?nter. Ovenik?bet var busschauff?ren rigtig uvenlig. Vi ankom alligevel sikkert hjem og beh?vede ikke at fryse alt for laenge.

I s?ndags havde jeg selvf?lgelig t?mmermaend. Det gjorde lidt ondt i hovedet. Aarsagen var maaske de forskellige slags ?l, jeg drak, man skal jo altid drikke det samme. Man skal nok lidt lide efter festen. Det g?r jo ikke noget, man maa jo alligevel ikke arbejde om s?ndagen. F?rst sov vi ud, og saa gik vi en tur gennem byen. Det var koldt og taaget, men det var godt, jeg kan ikke taale lys, mens jeg har hovedpine, og kold luft er rigtig forfriskende. Vi styrkede da os med en varm chokolade paa Caf? Schober, som er en meget hyggelig caf? midt den gamle by. Jeg synes den lidt for pyntet, men man faar der byens bedste varme chokolade.

Nu skal jeg skynde mig videre, fordi mit islandskkursus starter snart.

God weekend!
18.11.05 13:30
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung